Σωστή επικοινωνία με τους ασθενείς...

Πως θα κερδίσετε την αποδοχή της προτεινόμενης θεραπείας

Smart “on”  Program overview
 Dental Sales & Communication

Clinic visit – monitor consultation & processes

Next day 5 hours course at your clinic

Basic Learnings

Theoretical Background & Analysis. (Understand how people buy goods and services)

Limited Buying beliefs – Smarton System (What people think while you speak)

Seek and Handling Objections (pause, acknowledge, clarify, treat)

Tonality  (responding, asking questions, proposing, closing)

Powerful expressions  (word by word analysis) 

Proper Consultation/ Communication (and mistakes to avoid)

2313 051 505
Emailinfo@smarton-line.com
Θα μας βρείτε Λαέρτου 22 , Θεσσαλονίκη